We are making major changes to this site. Reach us if you are facing any issue by clicking on Report
LP_UP_HS

Promotion, TC, Online Admission വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തേണ്ട തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

1 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സ്‍കൂള്‍ തല പ്രമോഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത് മെയ് 25നകമാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ അഡ്‍മിഷന്‍, പ്രമോഷന്‍,…