യേശുവിന്‍റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വീകരിക്കാന്‍ പാപ്പായുടെ ക്ഷണം

Unknown
യേശു നല്‍ക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വീകരിക്കാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ ക്ഷണം. വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ പങ്കുവയ്ച്ച ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് പാപ്പ ഈ ക്ഷണം നല്‍കിയത്. “യേശു ലോകത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന സന്തോഷവും ഹൃദയസമാധാനവും പുല്‍ക്കുടിലിൽ നിന്നു നമുക്കു സ്വീകരിക്കാം” (Let us draw from the crib the joy and deep peace that Jesus comes to bring to the world) എന്നാണ് പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്. ഡിസംബര്‍ 30ാം തിയതി പാപ്പയുടെ ട്വീറ്റ് “ഉണ്ണിയേശുവിന്‍റെ മുഖത്ത് ദൈവമുഖം നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം. വരുവിന്‍ നമുക്കവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം” എന്നായിരുന്നു. (In the face of the Child Jesus we contemplate the face of God. Come, let us adore him!) @pontifex എന്ന ഔദ്യോഗിക ഹാൻഡിലിൽ മാര്‍പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റുകള്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയന്‍, ലാറ്റിന്‍, അറബി എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment