GUIDELINES ON SCHOOL STUDY TOURS

പഠനത്തിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. പഠനാനുഭവങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ മികച്ചതാണ്, അത് കോഴ്‌സിന്റെ ആവശ്യവും ഭാഗവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റും വിവിധ സർക്കുലറുകളിലൂടെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിൽ ഒക്‌ടോബർ, നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ പഠനയാത്രകൾ നടത്തണം. പരീക്ഷകളെയും മേളകളെയും പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.

സ്‌കൂൾ പഠനയാത്രകൾ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാം

പഠനയാത്ര, താമസം, യാത്രാ ദിനങ്ങൾ, പരിപാടികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം പി.ടി.എ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്‌ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പഠനയാത്ര സംബന്ധിച്ച പിടിഎ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. പിടിഎയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പഠനയാത്രകൾ അനുവദനീയമല്ല. പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പിടിഎ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി സമ്മതം നൽകിയാലും, ഹയർസെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ടൂറിന് അനുമതി തേടി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് (ആർഡിഡി) സമർപ്പിക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

  1. PTA മിനിറ്റുകളുടെ / റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്
  2. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലെയും എത്തിച്ചേരൽ, താമസം, പുറപ്പെടൽ സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന യാത്രയുടെ യാത്രാവിവരണം
  3. പഠനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലറുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യകതകളും പാലിച്ചാണ് ടൂർ നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ധാരണാപത്രം
  4. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക.
  5. അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ പേരും കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും.
  6. അധ്യാപക പ്രതിനിധികൾ

അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എണ്ണം 1:15 എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കണം, ആൺകുട്ടികൾക്ക് പുരുഷ അധ്യാപകനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീ അധ്യാപികയും ആയിരിക്കണം. ഓരോ വർഷവും പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുഗമിക്കുന്ന അധ്യാപകരിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയോ അധ്യാപകരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അതേസമയം പിടിഎ പ്രതിനിധികൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ കൺവീനർ നടത്തിയ പര്യടനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആർഡിഡിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അധ്യാപകരിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മാന്യമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം വാങ്ങണം. യാത്രാവിവരണം, കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയവ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകണം. അതുപോലെ, മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ടൂർ കൺവീനർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം യാത്രകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്. അശ്ലീലമായ വസ്ത്രധാരണം, സംസാരം, അനാവശ്യ ഫോട്ടോ ക്ലിക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എങ്കിൽ, അവർക്കെതിരെ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ടി.സി. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം.

സ്‌കൂളുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പഠനയാത്രയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുഗമിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടികയുടെ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കണം. സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്രയ്ക്ക്, ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യങ്ങളും, കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ബുക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. പ്രഥമശുശ്രൂഷയും ആവശ്യമായ മറ്റ് മരുന്നുകളും യാത്രയിൽ തയ്യാറായിരിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യനിലയും, അവൻ / അവൾ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യരാണോ എന്നും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. രാത്രി 9 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെയുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിലാവണം പഠനയാത്രകൾ. യാത്രാ ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുകയും അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങുകയും വേണം. യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾ സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.പഠനയാത്രകൾക്ക് RDD യുടെ സമ്മതം നിർബന്ധമാണ്. സിഇ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾക്കായി, പ്രിൻസിപ്പലിന് അനുമതി നൽകാം. ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങണം. കരിക്കുലർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരം ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ ഒരു ചെറിയ യാത്രയായിരിക്കും, രാവിലെ പുറപ്പെടുകയും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും.


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഹയർസെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റും വിവിധ സമയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്കൂൾ പഠനയാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 Circulars & Govt Orders related to Study Tour

HSS Study Tour Instructions by DHSE dated 12-10-2018

HSS Study tour working days limited circular dated 23-11-2019

HSS Study Tour Instructions RDD Mlpm dated 15-10-2018

Study Tour Guidelines RDD TVM 15-10-2015

Study tour expenses reimbursement for SC Students

Study Tour Operators approved List Instructions


Approved Operators List

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment