കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ ഗ്രാമീ ൺ ടാക് സേവക്, അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാജില്ലകളിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്.  ആകെ ഒഴിവുകൾ  1421


യോഗ്യത: 

 • സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർക്കാരിൽ നിന്നോ പത്താം ക്ലാസ് (എസ്എസ്എൽസി) പാസായിരിക്കണം ഉയർന്ന  യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
 •  പ്രാദേശിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർബന്ധിത അറിവ് : സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ [നിർബന്ധിത അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങളായി] പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം.

 • അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന കോഴ്‌സ് : കേന്ദ്ര സർക്കാർ / സംസ്ഥാന സർക്കാർ / സർവ്വകലാശാലകൾ / ബോർഡുകൾ / സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് . സ്കൂൾ തലത്തിലോ പിന്നീടോ കമ്പ്യൂട്ടർ (IT) ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി.  അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടില്ല.
 • സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്: സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവായി കണക്കാക്കാം. 


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും  കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്തി രഞ്ഞെടുക്കൽ നടത്തും

 • പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ നിയമനം
 • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കായി വെയിറ്റേജ് നൽകില്ല. 
 • അംഗീകൃത ബോർഡുകളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് മാത്രമാണ് 4 ദശാംശത്തിന്റെ കൃത്യതയിലേക്ക് ശതമാനം സമാഹരിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം. 
പ്രായപരിധി

 • 18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 
 • ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ OBC  വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും, SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും

ശമ്പളം 

 • തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ₹14,500 രൂപ വരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിമാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു.  5 മണിക്കൂർ ജോലിക്കാണ് ഈ ശമ്പളം

അപേക്ഷാ ഫീസ് 

 • 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്
 • സ്ത്രീകൾ, SC/ST/Ex Service/ അംഗ പരിമിതർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല
അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം
 • ഓൺലൈൻ ആയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ https://indiapost.gov.in അല്ലെങ്കിൽ https://appost.in/gdsonline വഴി   രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണംഓൺലൈൻ ആയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
 • തെറ്റുകൾ  കൂടാതെ ജിഡിഎസ് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
 • ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക 
 • അപേക്ഷാ ഫോം പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും

രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള  അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ: 

 • പേര് (പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ)
 • പിതാവിന്റെ പേര്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ 
 • ജനനത്തീയതി
 • ലിംഗഭേദം
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി
 • PH - വൈകല്യത്തിന്റെ തരം - (HH / OH / VH) - വൈകല്യത്തിന്റെ ശതമാനം
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസായ സംസ്ഥാനം
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ബോർഡ്
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസായ വർഷം
 • പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / റോൾ നമ്പർ 
 • ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ  (പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്) ആക്റ്റ്, 2019 പ്രകാരം ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നൽകിയ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രധാന തീയതികൾ 

 • അപേക്ഷയുടെ ആരംഭ തീയതി: 2021 മാർച്ച് 8
 • അവസാന തീയതി: 2021 ഏപ്രിൽ 7