പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്താന്‍ ധനവകുപ്പു നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടില്ല: മന്ത്രി മാണി

Unknown
നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം അറുപതാക്കണമെന്ന യാതൊരു നിര്‍ദേശവും ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ജൂലൈ നാലിലെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ധന സെക്രട്ടറിയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ നിലവിലുള്ള സം സ്ഥാനങ്ങളില്‍ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം അറുപതാണെന്നും ആ സമ്പ്രദായം ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇവിടെയും അനുവര്‍ത്തിക്കാമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപ്പോലും പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു നിര്‍ദേശവും മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ധനവകുപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഏകപക്ഷീയമായ യാതൊരു നിലപാടുമില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment