ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുമായി SBI

സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഞ്ച് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു.  ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.  നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NSE) നോളജ് ഹബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം.

കോഴ്സുകൾ 

  1. ബാങ്കിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽസ്
  2. എംഎസ്എംഇ ലെൻഡിംഗ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ
  3. ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ
  4.  പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിംഗ് നോംസ്
  5.  എൻആർഐ ബിസിനസ് & കംപ്ലയൻസ് 

എന്നിവയാണ് എസ്ബിഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കോഴ്സുകൾ.


ഈ കോഴ്സുകൾക്കായി എസ്ബിഐ സ്ട്രാറ്റജിക് ട്രെയിനിംഗ് യൂണിറ്റ്, എൻഎസ്ഇ അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കോഴ്‌സുകളുടെ ദൈർഘ്യം 3-6 ആഴ്ച വരെയാണ്.  ഈ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ, ബാങ്കിംഗിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് നേടാം.  

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലുമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇവ. 

എസ്‌ബി‌ഐ നടത്തുന്ന ഈ കോഴ്‌സുകൾ തിയറികളുടെയും പ്രായോഗികമായ വശങ്ങളുടെയും ഒരു മികച്ച സംയോജനമാണ്.  ഇത് ബാങ്കിംഗ്, വായ്പാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന്” ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവകാശപ്പെട്ടു.

ബാങ്കിംഗ്-ടു-ബാങ്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിംഗിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

PSMVHSS Kattoor, Thrissur
To avoid SPAM comments, all comments will be moderated before being displayed.

Post a Comment