മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗവും അനധികൃത കടത്തും


പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സമാരംഭം


വിദ്യാലയ പാർലമെന്റിലേക്ക് നിർദ്ദേശം :  
മാദകവസ്തുക്കളും  അനധികൃത വ്യാപാരവും: പ്രതിരോധത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കുക  
പൊതുവായ തീരുമാനം: 
ഈ പ്രമേയം വിദ്യാലയ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുവാൻ നാം യോഗം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ 26 ലോക മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗവും അനധികൃത വ്യാപാരവും പ്രതിരോധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, വിദ്യാലയത്തിൽ വിവിധ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും പ്രതിരോധ നടപടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ  ഈ പ്രമേയം ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
 1. ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിൻ:
  • വിദ്യാലയത്തിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ, സെമിനാറുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുക. 
  • മയക്കുമരുന്നിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനും സ്വസ്ഥ ജീവിത ശൈലികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പോസ്റ്ററുകൾ, വീഡിയോകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുക. 
  • ഇതര വിദഗ്ധരെ, പോലീസുകാരെ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ, മുൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ, എന്നിവർ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സെമിനാർ  നടത്തുക. 

 2. കൗൺസിലിംഗ്, പിന്തുണ: 
  •  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുകയും കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
  •  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും സഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയ കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക. 
  • മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം തടയാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക.

 3. മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ക്ലബ്: 
  •  മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. 
  • വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വോൾണ്ടിയർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 
  • മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുക. 

 4. സഹകരണം: 
  • വിദ്യാലയം, രക്ഷിതാക്കൾ, സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, പോലീസ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുക. 
  • പഠനശേഷമുള്ള സമയം, അവധി ദിനങ്ങൾ എന്നിവ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുക. 
  • അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാര കൈമാറ്റ നിയമനടപടികൾ (ശിക്ഷകൾ ) പഠിപ്പിക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവാൻമാരാക്കുകയും ചെയ്യുക.

 5.  ക്രിയാത്മക ഇടപെടൽ: 
  • മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്ഥിരമായ നിരീക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. 
  • മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ രക്ഷിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കുക, പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
  • താത്കാലികമോ സ്ഥിരമായോ പരിക്ക് സംഭവിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ ഉറപ്പാക്കുക. 
ഉപസംഹാരം : വിദ്യാലയം, സമൂഹം, കുടുംബം എന്നിവയുടെ സംയുക്തമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗവും അനധികൃത വ്യാപാരവും തടയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്രമേയം വിദ്യാലയ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി  സ്വീകരിക്കുന്നു. 

നിർദ്ദേശം: "മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗവും അനധികൃത വ്യാപാരവും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും പ്രതിരോധ നടപടികളും വിദ്യാലയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക" എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുക. 

 നന്ദി...........................................................................

ജൂൺ 26- ലോക മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം. 

ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 1987 ജൂൺ 26 മുതൽ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നു. ലോകത്തെ ആദ്യ ലഹരിമരുന്നു വിരുദ്ധ യുദ്ധമായി കണക്കാക്കാവുന്ന ചൈനയിലെ ഒന്നാം ഒപ്പിയം(കറുപ്പ്) യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമയിലാണ് ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ലഹരിയെന്ന വൻ വിപത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ ഉണർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന 1987 മുതൽ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ലഹരിക്കെതിരെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ബോധവൽക്കരണമാണ്. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം കൂടിവരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെയാണ് പലരും ലഹരിവസ്തുക്കൾക്ക് പിറകെ പോകുന്നത്.  

അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങുന്നവർ ക്രമേണ അതിന് അടിമപ്പെടുന്നു. പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മയും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പലരെയും എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആഗോള വ്യാപകമായി ലഹരിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും വർധിച്ചു വരുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം അതിനാനുപാതികമായി വളരുവെന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. 

ചരിത്രം

ജൂൺ 26 ലോക ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പൊതു അസംബ്ലി ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് 1987 ഡിസംബറിലാണ്. ചൈനയിലെ കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ദിനം കുടിയാണിത്. ചൈനയിൽ നടന്ന ഒന്നാം കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായി അവിടെ വ്യാപകമായിരുന്ന കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തെ ചെറുക്കാൻ ലീൻ സെക്‌സു ധീരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.

വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും

എല്ലാ വർഷവും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളും വ്യക്തികളും വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായി ക്യാമ്പെയ്‌നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബോധവത്കരണത്തിലൂടെ മാത്രമെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയാനാകൂ എന്നതിനെ തുടർന്നാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര  ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനമായ ഇന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയുന്നതിന് ബോധവൽക്കരണ ഡ്രൈവുകൾ നടത്താറുണ്ട്. റാലികൾ, പ്രചാരണങ്ങൾ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിചരണം ഉറപ്പാക്കാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ സംഘടനകൾ പണം സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

കണക്കുകൾ പറയുന്നത്

ആഗോള തലത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 2020ൽ  275 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2010-ലെ  കണക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് 22 ശതമാനം വർധിച്ചതായി യുഎൻ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം ഓഫീസ് പറയുന്നു. 2010 നും 2020 നും ഇടയിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 18 ശതമാനം വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗ ഭീഷണിയുടെ തോത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് കണക്കുകൾ. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഓരോ വർഷവും കൂടി വരികയാണ്. എന്താണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്ന് അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർത്താമെന്ന് കരുതിയോ ലഹരി ഉപയോഗം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക... ലഹരി തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത വിധം നമ്മളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തിക്കളയും... അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ മഹാവിപത്താണ്...!


ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം

“The evidence is clear: invest in prevention”

പ്രിവൻഷനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സാമ്പത്തികമോ മാനുഷികമോ വ്യവസ്ഥാപിതമോ ആകട്ടെ, പ്രശ്‌നങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം അത് സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്.  ഈ സമീപനം ഊന്നിപ്പറയുന്നത്:

 1. Cost-effectiveness : പ്രതിസന്ധികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പലപ്പോഴും പ്രതിരോധത്തിന് ചിലവ് കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ്.

 2. ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ:
  പ്രതിരോധം ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സുസ്ഥിരമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും.

 3. മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കൽ:
  രോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധ നടപടികൾ മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടൽ പിന്നീട് പ്രതിസന്ധികളെ തടയും.

 4. കാര്യക്ഷമത:
  പ്രതിരോധത്തിന് മൂലകാരണങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളെയും പ്രക്രിയകളെയും കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി പ്രതികരണ നടപടികളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കും. പൊതുജനാരോഗ്യം മുതൽ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകൾക്ക് ഈ കാര്യക്ഷമത പ്രയോജനം ചെയ്യും.

 5. പ്രതിരോധശേഷി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു:
  പ്രതിരോധത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കും അപകടസാധ്യതകൾക്കും എതിരെ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണം, സൈബർ സുരക്ഷ, മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സാധ്യമായ ദോഷം ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, "പ്രതിരോധത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്" പിന്നിലെ യുക്തി, വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, പ്രതിക്രിയാപരമായി പ്രശ്‌നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിലാണ്.

ഒരു ജനസമൂഹം പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, ആരോഗ്യ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നേടാനാകും.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment