നോന്പുകാലം

Unknown


നോന്പാരംഭം  വിവാഹാഘോഷങ്ങള്ക്ക് മുടക്ക്. 2011 മാര്ച്ച് 06ാം തിയ്യതി മുതല്‍ 50 നോന്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. അന്നുമുതല്ഉയിര്പ്പുതിരുനാള്‍ (2011 ഏപ്രില്‍ 24) വരെ വിവാഹാഘോഷങ്ങള്ക്ക് മുടക്കമായിരിക്കും.
മാര്ച്ച് 7ാം തിയതി വിഭൂതി തിങ്കള്‍. രാവിലെ 5.30ന് വിഭൂതി തിരുകര്മ്മങ്ങള്‍. രാവിലെ 7.30നും വൈകിട്ട് 5നും ദിവ്യബലി ഉണ്ടായിരിക്കും.
നോന്പുകാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5.30ന്റെ വി. കുര്ബാനയ്ക്കുശേഷം വി. കുരിശിന്റെ വഴി.
നോന്പിലെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നോന്പുകാല ബുധനാഴ്ചയാചരണം. രാവിലെ 5.30നും, 7നും, 8.15നും, 10നും വൈകിട്ട് 5നും, 7നും ദിവ്യബലി. രാവിലെ 10 മണിയുടെ ദിവ്യബലിക്കുശേഷം കുട്ടികള്ക്ക് ചോറൂണ്, ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് നേര്ച്ചഭക്ഷണ വിതരണം.


PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment