We are making major changes to this site. Reach us if you are facing any issue by clicking on Report

Table of Content

സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിനു , ചില മാര് ഗരേഖകള് ‍...


 1. ഭാര്യയെ  ' എടി ', ' നീ ' എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനു പകരം
  ' കുട്ടാ , കുട്ടാ ' എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ . സംതൃപ്ത
 ദാമ്പത്യത്തിനു ശ്രീമാന് കാലച്ചന്ദ്ര മേനോന് എഴുതിയ  '
 ഏപ്രില് പതിനെട്ട് ' എന്ന മനശാസ്ത്ര നോവലില് ഇത്
പരാമര്  ശിക്കുന്നുണ്ട് .

 

 

 2. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പല്ലുപോലും തേയ്ക്കാതെ ഇഡലിയും
ചമ്മന്തിയും അടിച്ചു കേറ്റുമ്പോള് ‍ ' കുട്ടാ എന്നെ
വിളിക്കാതിരുന്നതെന്താ , ചട്ടിനിയ്ക്ക് തേങ്ങ ഞാന് തിരുമ്മി
 തരുമായിരുന്നല്ലോ ' എന്ന് പറയുക . നിങ്ങള് യഥാര്  
ത്ഥത്തില് തേങ്ങ തിരുമ്മേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല .
പൊട്ടിയായ ഭാര്യ കമെന്റു കൊണ്ട് തന്നെ
ത്രിപ്തയായിക്കൊള്ളും .

 

 

 3. പത്രം വായിക്കുമ്പോള് ‍, മുഴുവനും പേജും
ഇറുക്കിപ്പിടിചോണ്ടിരിക്കാതെ മെട്രോ മനോരമയുടെ പേജെങ്കിലും
 ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുക . രണ്ടു മിനിട്ട് കൊണ്ട് വായന
കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു കിട്ടും . ഇല്ലെങ്കില് ‍, ' വീട്ടില്
 എനിക്ക് പത്രം പോലും വായിക്കാന് കിട്ടുന്നില്ല ' എന്ന്
 തുടങ്ങുന്ന ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂര് വഴക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം
 .

 

 

 4. സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് വലിയ
പ്രാധാന്യമില്ല . ഭാര്യുണ്ടാക്കിയ കാശ്മീരി ചില്ലി കൊപ്പെന്
 ചിക്കെന് വായിവെക്കാന് പോലും കൊള്ളില്ലെങ്കിലും
കാര്യം മിണ്ടിപ്പോകരുത് ‌. നിങ്ങള്ക്ക് തീരെ കഴിക്കാന്
സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില് ‍ ' ഇത് ഞാന് പൊതിഞ്ഞു ഓഫിസില്
കൊണ്ടുപോകാം , സുഹൃത്തുക്കള്  ക്കും നല്കാമല്ലോ ' എന്ന് പറയുക
 . ഓഫിസിലേക്കുള്ള വഴിയില് ഇത് ഭാര്യയറിയാതെ കളയാം .
അതല്ല , ഇനി നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും
ഉണ്ടെകില് ഇതെന്റെ ഭാര്യയുണ്ടാക്കിയ കാശ്മീരി ചില്ലി
കൊപ്പെന് ചിക്കെന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര്  ക്ക്
കൊടുത്തേക്കുക . ഭാര്യയേയും പ്രീതിപ്പെടുതാം , പ്രതികാരവുമാകാം .

 

 

 5. ഭാര്യ തടിച്ചു വീപ്പക്കുറ്റി പോലെയാനിരിക്കുന്നതെങ്കിലും
,
' കുട്ടാ നീ വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞു പോയി ' എന്നിടയ്ക്കിടെ
പറയുക . താന് കെട്ടിയവനെക്കാളും തടിച്ചുവെന്ന തോന്നലുള്ള
ഭാര്യമാര് കൂടുതല് കുടുംബ വഴക്കുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാനെന്നു
 തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

 

 

 6. നിങ്ങള് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കൊണ്സേന്  ട്രെഷനില്
  പി എല് കാണുമ്പോള് അവള് ഓഫിസിലെ കണകുണ
കാര്യങ്ങള് പറയുകയാണെങ്കില് ‍ ' നീ ഒന്ന് ചിലയ്ക്കാതിരിക്കാമോ '
 എന്നാവരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം . പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്  
ക്ക് നിങ്ങള് മറുപടി പറയണംന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു നിര്
 ബന്ധവുമില്ലെന്നു മനസിലാക്കുക . ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂളിക്കൊടുതാല്
 ധാരാളം മതിയാവും . ഇനി അതും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ
കളയുമെന്നുന്ടെങ്കില് ഇടവിട്ടുള്ള മൂളലുകള് ഒരു ടേപ്പില്
 പകര്  ത്തി ഭാര്യ സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ഓണ്
ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക . ടേപ്പിന്റെ കാര്യം ഭാര്യ അറിയാന്
 പാടില്ലെന്ന് പ്രതേയ്കം പറയേണ്ടല്ലോ .

 

 

 7. ഒരുമിച്ചിരുന്നു ടി വി കാണുമ്പോള് ‍, വല്ലപ്പോഴും
 ടി വി റിമോട്ട് പിടിക്കാന് ഭാര്യയെ അനുവദിക്കുക .
സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് മിക്ക
ഭാര്യമാരും ടി വി റിമോട്ടിനെ കാണുന്നത് . അത് കൊണ്ട്
 ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമര്  ഹിക്കുന്നു . പിടിക്കാന് മാത്രം
 അനുവദിച്ചാല് മതി . ചാനെല് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക്
തന്നെയാവാം .

 

 

 8. വല്ലപ്പോഴും ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു സില്ലി റൊമാന്റിക്
സിനിമാ കാണുക . ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള
കാര്യമാണെങ്കിലും കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് ഇതാവശ്യമാണ് . വല്ലാതെ
 ബോറടിക്കുന്നുടെങ്കില് ചെറുതായി മയങ്ങാവുന്നതാണ് . ഇടവേളയ്ക്കു
 പോപ് കോണ് ‍, പഫ്സ് , തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതും ഭാര്യയുടെ
 മനസ്സില് നിങ്ങളുടെ ഇമേജു വര്  ദ്ധിപ്പിക്കും .

 

 

 9. ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്തുക്കള് വീട്ടില് വരുമ്പോള് ‍,
കുശുംബികള് ‍ ' എന്റെ ഭര്  ത്താവോ നിന്റെ ഭര്  ത്താവോ
മെച്ചം ' എന്ന് അളക്കാന് വരുന്നതാണെന്ന് മനസിലാക്കി
ബുദ്ധിപൂര്  വ്വം പ്രവര്  ത്തിക്കുക . ' കുട്ടനില്ലെങ്കില്
എന്റെ ജീവിത കൊഞ്ഞാട്ടയായിപ്പോയേനെ ' എന്ന ലൈനില് കത്തി
 വയ്ക്കുക . കൂട്ടത്തില് സുന്ദരികള് ഉണ്ടെങ്കില് അവരെ
അവഗണിച്ചു വിരൂപകളോട് മാത്രം സംസാരിക്കുക . ഓര്  ക്കുക ,
നൈമിഷിക സുഖമല്ല ജീവിതകാലം മൊത്തമുള്ള സമാധാനമാണ്
നിങ്ങളുടെ ലക്  ഷ്യം .

 

 

 10. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് , ' കുട്ടാ സഹായിക്കണോ , കുട്ടാ
സഹായിക്കണോ ' എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചെക്കുക  . നിങ്ങളുടെ
സ്നേഹത്തില് പുളകം കൊണ്ട് ഭാര്യ എല്ലാ പണികളും പൂര്
വാധികം ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ ചെയ്തോളും . ഓര്  ക്കുക ,
സ്ത്രീകളുടെ സൈകോളജി പ്രകാരം പ്രവര്  ത്തിയല്ല , വാചകമാണ്
 കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് ആവശ്യം .

 

 

 11. അന്തിമമായി , ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും
നല്ലവഴിക്കു നടത്താനുമുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങള്ക്ക്
തിരിച്ചു അവകാശമില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക .
വിവരക്കേടുകൊണ്ടു പോലും  ' കുട്ടാ നീ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി
 ' എന്ന് പറയാതിരിക്കുക . കാരണം , സ്ത്രീകളുടെ സൈകോളജി
പ്രകാരം അവര് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല .
To avoid SPAM comments, all comments will be moderated before being displayed.

2 comments

  1. Original Post

    http://maayalokam.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html
  2. ഇത് അടിച്ചു മാറ്റിയതല്ലേ
    http://maayalokam.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html