Table of Content

Unit 3: Functional Areas of Management FOCUS POINTS ONLY


Financial Management

Finance is the life blood of every business. It needs to meet the requirement of the business concern. Each and every business concern must maintain adequate amount of finance for their smooth running of the business concern and also maintain the business carefully to achieve the goal of the business concern. Finance function is the procurement of funds and their effective utilization in business concerns. The concept of finance includes capital, funds, money and amount.
എല്ലാ ബിസിനസിന്റെയും ജീവൻ രക്തമാണ് ധനകാര്യം. ഇതിന് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ  ആവശ്യകത നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനവും ബിസിനസ്സ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫിനാൻസ് നിലനിർത്തുകയും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ബിസിനസ്സ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കുകയും വേണം. ഫണ്ട് ശേഖരണവും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ അവ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ധനകാര്യ പ്രവർത്തനം. മൂലധനം, ഫണ്ടുകൾ, പണം, തുക എന്നിവ ധനകാര്യ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Financial Management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise.
ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജുമെന്റ് എന്നാൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഫണ്ടുകൾ സംഭരിക്കുക, വിനിയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, സംവിധാനം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക. എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉറവിടങ്ങളിൽ പൊതു മാനേജുമെന്റ് തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

Scope of Financial Management (Decisions)

The finance function does not stop only by finding out sources of raising enough funds; their proper utilization is also to be considered. The cost of raising funds and their returns from their use should be compared. The funds should be able to give more returns than the costs involved in procuring them.
ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തി മാത്രം ഫിനാൻസ് പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നില്ല; അവയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗവും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും താരതമ്യം ചെയ്യണം. അവ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകാൻ ഫണ്ടുകൾക്ക് കഴിയണം.

The major decisions to be taken by the financial manager are;

 1. Investment Decisions. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ
 2. Finance Decisions. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ
 3. Dividend Decisions.  ഡിവിഡന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ
 1. Investment Decisions
  Investment decisions relates to the secretion of assets in which funds will be invested by a firm. It may be of short term investment decisions or long term investment decisions. Investment decisions are taken after evaluating the financial implications both in terms of their price and expected operating cost and expected cash inflows. 
  ഒരു സ്ഥാപനം ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ നിഗൂഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ. ഇത് ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളോ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളോ ആകാം. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ അവയുടെ വിലയും പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രവർത്തനച്ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പണപ്രവാഹവും കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു.

 2. Financing Decisions
  It relates to the composition of various sources of finance. The different sources of funds are owned sources like equity share capital, preference share capital, retained earnings etc. and the borrowed sources like debentures and loans from financial institutions. There should be a judicious mix of both borrowed and owned funds.
  ഇത് വിവിധ ധനകാര്യ സ്രോതസുകളുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളായ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, നിലനിർത്തുന്ന വരുമാനം മുതലായവയും കടം വാങ്ങിയ സ്രോതസ്സുകളായ ഡിബഞ്ചറുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളുമാണ് ഫണ്ടുകളുടെ വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകൾ. കടമെടുത്തതും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ ഫണ്ടുകളുടെ ന്യായമായ മിശ്രിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം

 3. Dividend Decisions
  It is concerned with the disposal of profits. The business has to decide how much profit to distribute and how much profit to retain for reinvestment in the business.
  ലാഭം വിനിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എത്ര ലാഭം വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ബിസിനസ്സിലെ പുനർനിക്ഷേപത്തിനായി എത്ര ലാഭം നിലനിർത്തണമെന്നും ബിസിനസ്സ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Production Management

Production is an important area of Management. Production means conversion of inputs in to outputs. i.e. conversion of raw materials in to finished goods. E.g. timber in to furniture, flour in to bread, construction of flats, etc. Production creates value for a product.
Production management refers to application of management principles to the production function. Production management involves application of planning, organising, directing and controlling in the production process.

മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് ഉത്പാദനം. ഉൽപ്പാദനം എന്നാൽ ഇൻപുട്ടുകൾ ഔട്ട് പുട്ടുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഫിനിഷ്ഡ് ചരക്കുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. ഉദാ: ഫർണിച്ചറുകളിലേക്ക് തടി, റൊട്ടിയിലേക്ക് മാവ്, ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ. ഉത്പാദനം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിൽ‌ ആസൂത്രണം, ഓർ‌ഗനൈസിംഗ്, ഡയറക്‍ടിംഗ്, കൺ‌ട്രോൾ ചെയ്യൽ എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുന്നു.

Production Control

Production control regulates the orderly flow of materials in the manufacturing process from the beginning till the end. Production control guides and direct the flow of production so that we can produce the right quality products at the right time at the minimum cost. In this process the production manager fixes the route of production, set a schedule of production and he inspects the quality of products and takes corrective actions if necessary.
ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിലെ വസ്തുക്കളുടെ ക്രമപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഉൽ‌പാദന നിയന്ത്രണ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ നൽ‌കുകയും ഉൽ‌പാദന പ്രവാഹം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരിയായ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശരിയായ സമയത്ത്‌ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ‌ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും. ഈ പ്രക്രിയയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഉൽപാദന മാർഗം പരിഹരിക്കുകയും ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സജ്ജമാക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

Steps in Production Control

 1. Routing റൂട്ടിംഗ്
 2. Loading ലോഡിംഗ്
 3. Scheduling  ഷെഡ്യൂളിംഗ്
 4. Dispatching അയയ്ക്കുന്നു
 5. Follow up and corrective action ഫോളോ അപ്പ് തിരുത്തൽ നടപടി
 1. Routing
  Routing means fixation of the route or path through which the production is carried out. Routing is a planning activity, which determines the best route for producing a product and it also helps in reducing the wastage of the production cost to the minimum. The purpose of routing is to establish the optimum sequence of operations.
  റൂട്ടിംഗ് എന്നാൽ ഉൽ‌പാദനം നടത്തുന്ന റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാത ശരിയാക്കുക എന്നാണ്. റൂട്ടിംഗ് എന്നത് ഒരു ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനമാണ്, ഇത് ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച റൂട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഉൽ‌പാദനച്ചെലവ് പാഴാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് റൂട്ടിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യം.

 2. Loading
  Loading refers to systematic assignment of suitable persons to each work so that the work can be done in an efficient and effective manner. In the case of men and machines, overloading will harmfully affect the organization.
  ലോഡിംഗ് എന്നത് ഓരോ ജോലിക്കും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികളെ ആസൂത്രിതമായി നിയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ജോലി കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പുരുഷന്മാരുടെയും മെഷീനുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ, അമിതഭാരം ഓർഗനൈസേഷനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

 3. Scheduling
  Scheduling is the determination of the time that should be required to perform each operation. Scheduling consists of starting time and completion time of each operation and the time required for completing the entire series, etc.
  ഓരോ പ്രവർത്തനവും നടത്തേണ്ട സമയത്തിന്റെ നിർണ്ണയമാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ഷെഡ്യൂളിംഗിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആരംഭ സമയവും പൂർത്തീകരണ സമയവും മുഴുവൻ സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 4. Dispatching
  Dispatching is concerned with the execution of plans. Dispatching involves the actual granting of permission to proceed as per the plans already laid down. In other words it gives necessary authority to start a work as per the route sheets and schedule charts.
  പ്ലാനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിസ്പാച്ചിംഗ്. ഇതിനകം തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുമതി നൽകുന്നത് ഡിസ്പാച്ചിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, റൂട്ട് ഷീറ്റുകളും ഷെഡ്യൂൾ ചാർട്ടുകളും അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അധികാരം ഇത് നൽകുന്നു.

 5. Follow up and collective action
  Follow up function relates to the evaluation and appraisal of work performed. A well planned follow up procedure helps in locating errors and mistakes in the work and suggests remedial actions.
  ഫോളോ അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിച്ച ജോലിയുടെ വിലയിരുത്തലും വിലയിരുത്തലും സംബന്ധിക്കുന്നു. നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടപടിക്രമം ജോലിയിലെ പിശകുകളും തെറ്റുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Human Resource Management

According to George. R. Terry, “Personnel management is concerned with the obtaining and maintaining of a satisfactory and a satisfied work force”. People are the only active and dynamic factor of production. Effective utilisation of other factors like materials, money and machines depends on the ability of employees. Human resource management is concerned with planning, organising, directing and controlling the human resources activities of enterprises. Human resource management is also called Personnel management or Man power management.
ജോർജ്  ആർ. ടെറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ.  “തൃപ്തികരവും സംതൃപ്‌തവുമായ തൊഴിൽ ശക്തി നേടുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും പേഴ്‌സണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ശ്രദ്ധാലുവാണ്”. ഉൽപാദനത്തിന്റെ സജീവവും ചലനാത്മകവുമായ ഘടകം ആളുകൾ മാത്രമാണ്. മെറ്റീരിയലുകൾ, പണം, മെഷീനുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം ജീവനക്കാരുടെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സംരംഭങ്ങളുടെ മാനവ വിഭവശേഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, സംവിധാനം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജ്മെന്റ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റിനെ പേഴ്‌സണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

Functions of a Personnel/ Human Resource Manager
Personnel manager is the head of the personnel department. The functions of a personnel manager can be divided into two heads:
പേഴ്‌സണൽ മാനേജരാണ് പേഴ്‌സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ തലവൻ. ഒരു പേഴ്‌സണൽ മാനേജരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് തലകളായി തിരിക്കാം: • Procurement of manpower
  Procurement of man power means acquiring the man power required for an organisation. Procurement function involves recruitment, selection, appointment, placement, etc.
  മനുഷ്യശക്തി സംഭരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ആവശ്യമായ മനുഷ്യശക്തി നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, സെലക്ഷൻ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, പ്ലേസ്മെന്റ് മുതലായവ സംഭരണ ​​പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • Training and Development
  After placement employees must be given proper training to increase their skill and proficiency at work. Development is concerned with the growth of an employee in all aspects.
  പ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ നൈപുണ്യവും ജോലിസ്ഥലത്തെ വൈദഗ്ധ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശരിയായ പരിശീലനം നൽകണം. എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വികസനം.

 • Compensation
  Employees must be properly remunerated. This function deals with the determination of the remuneration of employees. Remuneration must be fair and equitable. The compensation may be in terms of both monetary and non monetary terms.
  ജീവനക്കാർക്ക് ശരിയായ വേതനം നൽകണം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രതിഫലം ന്യായവും നീതിപൂർവകവുമായിരിക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരം പണ-ഇതര നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം.

 • Maintenance of Employees
  The employees must be provided with good working conditions. The employees may be provided with fringe benefits like medical benefits, housing facilities, recreation facilities, group insurance, etc. Good working condition certainly influences the motivation and morale of an employee.
  ജീവനക്കാർക്ക് നല്ല തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകണം. ജീവനക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഭവന സ facilities കര്യങ്ങൾ, വിനോദ സ facilities കര്യങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് മുതലായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാം. നല്ല ജോലി അവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പ്രചോദനത്തെയും മനോവീര്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

 • Personnel records
  The Human Resources Department must maintain a record of employees working in the organisation. The record must contain the details about the employees training, their achievements, transfer, etc.
  സംഘടനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ രേഖ മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് സൂക്ഷിക്കണം. ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, കൈമാറ്റം മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം.

 • Industrial relations
  It is one of the important duty of a personnel manager is to maintain a good relationship with the employer and employees. The employees must be properly remunerated, provide good working conditions; give chances for career development, etc. The human resource manager can help in collective bargaining, settlement of disputes, recognising trade unions, etc.
  തൊഴിലുടമയുമായും ജീവനക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക എന്നതാണ് പേഴ്‌സണൽ മാനേജരുടെ പ്രധാന കടമ. ജീവനക്കാർക്ക് ശരിയായ വേതനം നൽകണം, നല്ല തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകണം; കരിയർ വികസനത്തിന് അവസരങ്ങൾ നൽകുക . കൂട്ടായ വിലപേശൽ, തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ അംഗീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയിൽ മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജർക്ക് സഹായിക്കാനാകും

 • Termination
  It is the duty of the personnel manager to frame the termination policy of the organisation as per the rules and regulations prevailing in the country. The personnel manager has to ensure the release of retirement benefits to the retiring personnel in time.
  രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അവസാനിപ്പിക്കൽ നയം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് പേഴ്‌സണൽ മാനേജരുടെ കടമയാണ്. റിട്ടയർമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ യഥാസമയം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്‌സണൽ മാനേജർ ഉറപ്പാക്കണം.

Marketing Management

The term Market is derived from the Latin word ‘mercatus’ which means merchandise  or trade. In common usage market is used to refer to the place where buyers and sellers meet together for buying and selling of goods. This is the place concept of market. Eg. Vegetable market, fish market, etc. This is the traditional concept of market.
മാർക്കറ്റ് എന്ന പദം ലാറ്റിൻ പദമായ 'മെർകാറ്റസ്' എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗ വിപണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ സ്ഥല ആശയം. ഉദാ. പച്ചക്കറി വിപണി, മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് മുതലായവ ഇതാണ് വിപണിയുടെ പരമ്പരാഗത ആശയം.

Area concept 
As per area concept market is any place where buyers and sellers meet together and exchange the title of goods for a consideration.
ഏരിയ കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് വാങ്ങലുകാരും വിൽപ്പനക്കാരും ഒത്തുചേരുകയും സാധനങ്ങളുടെ ശീർഷകം ഒരു പരിഗണനയ്ക്കായി കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ഥലവുമാണ്.

Demand concept.
As per demand concept the term market means the total demand for a product. Eg. School bags have a good market at the time of school opening.
ഡിമാൻഡ് ആശയം അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ്. ഉദാ. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ ബാഗുകൾക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്.

Marketing
Marketing refers to activities a company undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling, and delivering products to consumers or other businesses. The products must be produced as per the requirements of consumers. Consumer satisfaction is the primary objective of marketing. If we give primary importance to the consumers needs and produce products accordingly sales will increase, profit will automatically increase. So we can say that ‘consumer is the king of the market’.
മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കോ മറ്റ് ബിസിനസുകളിലേക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരസ്യംചെയ്യൽ, വിൽപ്പന, വിതരണം എന്നിവ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയാണ് വിപണനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിൽ‌പന വർദ്ധിക്കും, ലാഭം സ്വയമേവ വർദ്ധിക്കും. അതിനാൽ 'ഉപഭോക്താവാണ് വിപണിയുടെ രാജാവ്' എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

Marketing Management

Marketing management is that functional area of marketing related with policies and decisions concerning the marketing activities of the firm. It involves planning, organizing, directing and controlling the activities relating to the marketing of goods and services.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജുമെന്റ്. ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, സംവിധാനം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

Objectives of Marketing management
Marketing management is concerned with all those activities which are essential to satisfy the needs of the consumers. The major objectives of marketing management are

 1. To satisfy the needs of the customers
 2. To increase profits for the growth of the business
 3. To generate customer base for the business
 4. To determine the marketing mix
 5. To increase the quality of the life of people
 6. To increase the employment opportunities
 7. To increase the national income
 8. It helps to maintain economic stability and rapid development.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ് ശ്രദ്ധാലുവാണ്.
മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 1. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്
 2. ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
 3. ബിസിനസ്സിനായി ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
 4. മാർക്കറ്റിംഗ് മിശ്രിതം നിർണ്ണയിക്കാൻ
 5. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താൻ
 6. തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
 7. ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
 8. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനവും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.


PSMVHSS Kattoor, Thrissur
To avoid SPAM comments, all comments will be moderated before being displayed.

Post a Comment