കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

 കേരളത്തിലുടനീളം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് പത്താംക്ലാസ് ,NTC ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന്  കേരളത്തിലെ വിവിധ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്ക് കേരള പിഎസ്‌സി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 08.09.2021 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലി തിരയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ചുരുക്കത്തിൽ 

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്)
 • വകുപ്പ്: പോലീസ് (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്)
 • ജോലിയുടെ തരം: കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ളവ
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ: 250/2021
 • ഒഴിവുകൾ: പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം: 22,200 രൂപ – 48,000/ – (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അവസാന തീയതി: 08.09.2021

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

പ്രായപരിധി:

 • സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായം 18 നും 26 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. 
 • 1995 ജനുവരി 02 നും 2021 ജനുവരി 01 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
 • എസ്‌സി / എസ്ടി, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

 • 1. എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം,
 • 2. റേഡിയോ/ടെലിവിഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച NTC / തത്തുല്യ യോഗ്യത 


ശാരീരിക യോഗ്യത

 • ഉയരം: 167 സെ
 • നെഞ്ച്: കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റിമീറ്റർ വിപുലീകരണത്തോടെ 81 സെ.

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 8 ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 ഇവന്റുകളിൽ യോഗ്യത നേടണം, 

 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 14 സെക്കൻഡ്
 • ഉയർന്ന ജമ്പ്: 132.20 സെ.മീ (4’6 “)
 • ലോങ്ങ് ജമ്പ്: 457.20 സെ.മീ (15 ‘)
 • ഷോട്ടിംഗ് (7264 ഗ്രാം)): 609.60 സെ.മീ (20 ‘)
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയുന്നത്: 6096 cm (200 ’)
 • കയർ കയറ്റം (കൈകൊണ്ട് മാത്രം): 365.80 സെ.മീ (12 ‘)
 • പുൾ-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്: 08 തവണ
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 5 മിനിറ്റും 44 സെക്കൻഡും


കുറിപ്പ് 1: 

 • നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള,  പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.
 • നോക്ക്-കാൽമുട്ട്, പരന്ന കാൽ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ, വില്ലിന്റെ കാലുകൾ, വികൃതമായ കൈകാലുകൾ, ക്രമരഹിതവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ പല്ല്, വികലമായ സംസാരം, കേൾവി തുടങ്ങിയ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ  ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല 


കുറിപ്പ് 2: 

 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഫിസിക്കൽ അളക്കൽ എടുക്കും കൂടാതെ നിർദ്ദിഷ്ട ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ഇല്ലാത്തവരെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. 
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അപകടങ്ങളോ പരിക്കുകളോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം നൽകില്ല.


കുറിപ്പ് 3: 

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, ഒറിജിനലിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഹാജരാക്കണം, 
 • അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത, കണ്ണടയില്ലാതെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കണം.Most Useful Links