പെൺകുട്ടികൾക്ക് സേനയിൽ ഓഫീസർ ആവാൻ സുവർണ്ണാവസരം


യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) NDA/NA പരീക്ഷകൾക്കുള്ള വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. 

നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷ (II), 2021 എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 

വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ഒക്ടോബർ 8 ആണ്. 

ഈ വർഷം മുതൽ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്

വനിതാ അപേക്ഷകർക്ക് പുറമേ, സ്ത്രീ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ, ഭാവിയിലെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും/റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളിലും 10 വർഷത്തേക്ക് ഡിബാർമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പരീക്ഷയുടെ നിയമത്തിലെ 7 -ാം ചട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ശിക്ഷാനടപടിക്ക് വിധേയനാകും. UPSC നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ 370 തസ്തികകളും നാവിക അക്കാദമിയിലെ 30 തസ്തികകളും (10+2 കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം) നികത്താനാണ് ഈ പരീക്ഷ.

ഇത്തവണ ആദ്യമായി +2 പെൺകുട്ടികൾക്കും NDA അപേക്ഷിക്കാം

സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ സൗജന്യമാണ്

അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ അപേക്ഷ അയക്കുക


NDA വഴി ഓഫീസർ ആയി നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് (56,100-1,77,500രൂപ)ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും

NDA പരീക്ഷ വഴി സേനയിൽ ബിരുദ പഠനവും തുടർന്ന് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായി  ലെഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിൽ ജോലിയും കരസ്ഥമാക്കാം

+2 സയൻസ് കാർക്ക് 3 സേനയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം(ARMY, NAVY, AIRFORCE) 

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന് ആർമിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാവുക. 

OFFICIAL WEBSITE

http://upsconline.nic.in

NDA പരീക്ഷ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം


PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment