Total Pageviews

ബിരുദമുണ്ടോ...? SBIയിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറാകാം

 2056 ഒഴിവുകൾ  അവസാന തീയതി: 25.10.2021 

എസ്ബിഐ പിഒ വിജ്ഞാപനം 2021: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ sbi.co.in ൽ ആരംഭിച്ചു. വിജ്ഞാപനം, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, ശമ്പളം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക.

പരസ്യം :  സിആർപിഡി/ പിഒ/ 2021-22/ 18. 

അതത് മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയും പരിചയവും ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 ഒക്ടോബർ 2021 മുതൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. . 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 25 ഒക്ടോബർ 2021. 


യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയ്ക്കായി ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഘട്ടം -2 ന് ഹാജരാകണം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പിന്നീട് ഘട്ടം -3 ലേക്ക് വിളിക്കും. ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ മൊത്തം 2056 ഒഴിവുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. 


റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  വിശദാംശങ്ങൾ

 • സ്ഥാപനം : സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
 • ജോലി തരം : ബാങ്ക് ജോലി
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 2056
 • ജോലിസ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 05/10/2021
 • അവസാന തീയതി : 25/10/2021
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://www.sbi.co.in/ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

SBI പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ 2056 ഒഴിവുകളുണ്ട്. 

ഓരോ വിഭാഗക്കാർക്കും ഉള്ള ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

⬤ SC-300

⬤ ST-150

⬤ OBC-540

⬤ EWS-200

⬤ ജനറൽ – 810


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചാൽ 31.12.2021 നകം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പായി ബിരുദ പരീക്ഷ പാസായതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി  അവസാന വർഷത്തിൽ / സെമസ്റ്ററിലുള്ളവർക്ക് താൽക്കാലികമായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി (ഐഡിഡി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ ഐഡിഡി പാസാകുന്ന തീയതി 31.12.2021 ന് മുമ്പോ അതിന് മുമ്പോ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ  യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷാ ഫീസ്

⬤ ജനറൽ /ഒബിസി/EWS : 750

⬤എസ് സി /എസ് ടി : ഫീസ് ഇല്ല 

⬤ യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.


ശമ്പളം:


എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 27,620 രൂപ, നാല് അഡ്വാൻസ് ഇൻക്രിമെന്റുകൾ. 

ഡി‌എ, സി‌സി‌എ, എച്ച്ആർ‌ഡി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകും.


കേരളത്തലെ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ 

 1. ആലപ്പുഴ
 2. കണ്ണൂർ
 3. കൊച്ചി
 4. കൊല്ലം
 5. കോട്ടയം
 6. കോഴിക്കോട്
 7. മലപ്പുറം
 8. പാലക്കാട്
 9. ത്രിശൂർ
 10. തിരുവനന്തപുരം


എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ 2021 ന് ഓൺ‌ലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021ന് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സാധുവായതും സജീവവുമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡി സൂക്ഷിച്ച് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒയ്‌ക്കായി ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: രജിസ്ട്രേഷൻ, ലോഗിൻ.

രജിസ്ട്രേഷൻ

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. പുതിയ വിൻഡോയിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് തുറക്കും.

അപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിലെ പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പേര്, മാതാപിതാക്കളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ മുതലായ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ നൽകുക.

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒയുടെ ഓൺ‌ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കും. 


ലോഗിൻ

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ 2020 നായി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി, ജനനത്തീയതി, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പ ഫോട്ടോയുടെ (വലുപ്പം -20 മുതൽ 50 കെബി വരെ) സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത ചിത്രം ജെപിഇജി ഫോർമാറ്റിൽ ഒപ്പ് (10 മുതൽ 20 കെബി വരെ) അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പം: 200 x 230 പിക്സലുകൾ

സിഗ്നേച്ചറിന്റെ വലുപ്പം: 140 x 60 പിക്സലുകൾ.

ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

അവസാനമായി, ആവശ്യമായ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക.

Apply Online

Share it:

Post A Comment:

*Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

0 comments: